Producenci
Promocje
Skuter elektryczny E-mio Agile | 45 km/h z kufrem za 1 zł!
Skuter elektryczny E-mio Agile | 45 km/h z kufrem za 1 zł!

7 999,00 zł

Cena regularna: 8 999,99 zł

Najniższa cena: 7 459,99 zł
szt.
Skuter elektryczny E-mio Vento | 45 km/h
Skuter elektryczny E-mio Vento | 45 km/h

7 777,00 zł

Cena regularna: 8 999,99 zł

Najniższa cena: 7 999,99 zł
szt.
Smart Hub (316 OUTLET)
Smart Hub (316 OUTLET)

199,00 zł

Cena regularna: 199,00 zł

Najniższa cena: 299,00 zł
szt.
Skuter elektryczny E-mio Destina | 45 km/h
Skuter elektryczny E-mio Destina | 45 km/h

4 999,99 zł

Cena regularna: 6 999,99 zł

Najniższa cena: 5 499,99 zł
szt.

Gwarancja

Gwarancja

Gwarantem jest firma FERGUSON Sp. z o.o.

Ferguson Sp. z o.o.
ul. Dworska 1
61-619 Poznań

adres punktu serwisowego:

Ferguson Sp. z o.o.
64-000 Kościan
ul. Bernardyńska 2
tel. 65 511 70 74 wew. 22

sklep@ferguson.pl

 

 1. Niniejsza gwarancja wraz z dowodem zakupu jest dokumentem na podstawie którego, uprawniony z tytułu gwarancji, może dochodzić swoich praw na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące dla konsumentów oraz 12 miesięcy dla przedsiębiorców licząc od daty zakupu.
 2. W przypadku stwierdzenia wady produktu w okresie ważności gwarancji, zostanie ona bezpłatnie usunięta w możliwie najkrótszym terminie, nie dłuższym niż 21 dni roboczych od daty dostarczenia produktu do punktu serwisowego gwaranta. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za terminowość napraw gwarancyjnych w przypadku wystąpienia siły wyższej. Okres gwarancji przedłuża się o czas, w którym produkt znajduje się w punkcie serwisowym.
 3. Wadliwy produkt należy dostarczyć do miejsca zakupu lub wysłać na swój koszt bezpośrednio do punktu serwisowego gwaranta*, w opakowaniu, które zabezpieczy produkt przed uszkodzeniem w transporcie. W przypadku nieodpowiedniego zabezpieczenia produktu, ryzyko uszkodzenia w czasie transportu ponosi reklamujący.
 4. Warunkiem przyjęcia produktu do naprawy gwarancyjnej jest dostarczenie przez reklamującego:
  • wypełnionej i podpisanej karty gwarancyjnej
  • reklamowanego produktu (bez akcesoriów) z nienaruszonymi plombami
  • szczegółowego opisu usterki
  W przypadku niespełnienia powyższych warunków lub niezgodności danych w dokumentach z danymi na produkcie, lub obecności nieautoryzowanego oprogramowania, punkt serwisowy gwaranta odmówi wykonania świadczeń gwarancyjnych i obciąży reklamującego kosztami transportu produktu.
 5. Gwarancja nie obejmuje produktów:
  • użytkowanych niezgodnie z instrukcją obsługi załączoną do produktu,
  • z uszkodzeniami nie powstałymi z winy producenta lub dystrybutora, a w szczególności będącymi następstwem wadliwego użytkowania lub działania siły wyższej,
  • uszkodzonych na skutek nieprawidłowej instalacji lub nieprawidłowej zmiany oprogramowania,
  • uszkodzonych w wyniku użytkowania uszkodzonych, lub niezgodnych akcesoriów (np. urządzeń do dzielenia karty abonenckiej) lub podłączania sygnałów niezgodnych ze specyfikacją produktu (np. podłączanie sygnału kablowego do odbiorników telewizji naziemnej).
 6. Zakresem gwarancji nie są objęte czynności wymienione w instrukcji obsługi należące do podstawowej obsługi eksploatacyjnej, m.in. instalacja produktu, konfiguracja, aktualizacja oprogramowania, aktualizacja list częstotliwości i kanałów, wymiana baterii.
 7. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji reklamujący pokrywa koszty sprawdzenia produktu oraz koszty transportu.
 8. Po naprawie w punkcie serwisowym zostaje przeprowadzona aktualizacja oprogramowania, w związku z tym wszelkie zmiany wprowadzane przez użytkownika, w tym: listy kanałów, ustawienia, nagrania i inne informacje wprowadzone lub zachowane przez użytkownika zostaną utracone/skasowane. Czynności polegające na sprawdzeniu działania, aktualizacji oprogramowania, czyszczeniu, konfiguracji produktu nie są zaliczane do napraw gwarancyjnych.
 9. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień konsumenta wynikających z niezgodności towaru z umową.
 10. W przypadku stwierdzenia przez punkt serwisowy, że wada objęta niniejszą gwarancją występuje, lecz jej usunięcie nie jest możliwe, uprawniony z gwarancji otrzyma produkt o parametrach technicznych zbliżonych do produktu reklamowanego. Reklamującemu przysługuje prawo do takiej wymiany, jeżeli punkt serwisowy dokonał pięciu napraw w okresie trwania gwarancji, a produkt będzie nadal wadliwy.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl